HomePrivacy

Privacy Statement Ooglidcorrectiekosten.nl

Verantwoordelijke

Binnen Ooglidcorrectiekosten.nl worden contactgegevens verzameld die je aan ons verstrekt via het contactformulier. Deze gegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Ooglidcorrectiekosten.nl is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Ooglidcorrectiekosten.nl beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Voor het goed beantwoorden van je vraag via ons contactformulier is het nodig dat wij je naam, telefoonnumer en e-mailadres verwerken. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring accepteer je dat wij deze gegevens verwerken. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor intrekking van de toestemming.

Je rechten

Je hebt het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Ooglidcorrectiekosten.nl van je verwerkt. Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
Ooglidcorrectiekosten.nl zal je verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. Je wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van je verzoek.

Je kunt een schriftelijke verzoek zenden aan Ooglidcorrectiekosten.nlwaarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Ooglidcorrectiekosten.nl
info@ooglidcorrectiekosten.nl
088 - 891 00 50
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal

Bewaartermijn

Ooglidcorrectiekosten.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het kader van de WGBO geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

Beveiliging persoonsgegevens

Ooglidcorrectiekosten.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Gebruik en werking van cookies

Ooglidcorrectiekosten.nl maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Ooglidcorrectiekosten.nl gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op je computer wil plaatsen. Ook kun je cookies volledig blokkeren. Hoe je dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als je cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op je computer. 

Analytische cookies

Analytische cookies gebruikt Ooglidcorrectiekosten.nl om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt Ooglidcorrectiekosten.nl om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op je computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die Ooglidcorrectiekosten.nl gebruikt:

  • Google Optimize-cookie. Dit cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Ooglidcorrectiekosten.nl de website-ervaring verbeteren. Lees in het Google Privacy Statement hoe Ooglidcorrectiekosten.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven
  • Google Analytics-cookie. Hiermee houdt Ooglidcorrectiekosten.nl bij hoe je de website gebruikt. Deze informatie gebruikt Ooglidcorrectiekosten.nl voor rapporten over internetgebruik. Lees in het Google Privacy Statement hoe Ooglidcorrectiekosten.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Vragen

Indien je vragen hebt over de privacy, dan kun je deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 088 - 891 00 50 schriftelijk via de mail dan wel door een brief te zenden naar bovengenoemde adreslocatie. Ooglidcorrectiekosten.nl zal je vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht je van mening zijn dat wij je persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan je bezwaren, dan kun je een klacht indienen bij

1. Ooglidcorrectiekosten.nl, t.a.v. klachtenfunctionaris.
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

Ooglidcorrectiekosten.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren je daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.