Ooglidcorrectie vergoeding

ooglidcorrectie vergoedingDe?kosten van een ooglidcorrectie?kunnen behoorlijk oplopen. Maar hoe zit het eigenlijk met de vergoeding van deze ingreep door je zorgverzekeraar? De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de ooglidcorrectie zijn behoorlijk streng. Lees hier alles over de vergoeding, de voorwaarden en het aanvragen van de vergoeding.

Wanneer wordt de ooglidcorrectie vergoed?

ooglidcorrectie vergoedingIn de schematische weergave hiernaast wordt duidelijk gemaakt wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding van de ooglidcorrectie via je zorgverzekering.

1.?Vergoeding vanuit de basisverzekering

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan zeer strenge medische eisen.?Alleen als er sprake is van een ernstige zichtsveldbeperking door hangende oogleden komt u in aanmerking voor een vergoeding. Dit betekent dat uw bovenoogleden minimaal 1 millimeter of lager boven het centrum van uw pupil hangen. Met alleen subjectieve klachten als hoofdpijn en vermoeidheid komt u dus niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

2. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Als u?aanvullend verzekerd bent, is de kans groter dat u een vergoeding krijgt. Sommige verzekeraars vergoeden een bovenooglidcorrectie vanuit de aanvullende verzekering. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn terug te?vinden in de?polisvoorwaarden?van uw verzekering.

3.?Toestemming zorgverzekeraar

Vraag altijd vooraf?toestemming?aan uw zorgverzekeraar om de ooglidcorrectie uit te laten voeren. Zorgverzekeraars hanteren soms een maximum bedrag dat ze vergoeden voor een ingreep.

4.?Verwijsbrief huisarts

Ga naar de huisarts voor een verwijsbrief.

5. Plan een intake

Tijdens het consult met de behandelaar wordt besproken of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Zo ja, dan dient de behandelaar een verzoek in tot vergoeding bij uw verzekeraar.?De zorgverzekeraar neemt uw aanvraag en verwijsbrief in behandeling.?Daarna krijgt u een bevestiging of uw aanvraag is goedgekeurd door uw zorgverzekeraar.

Korting via de zorgverzekeraar

Voorkom teleurstelling en neem altijd vooraf contact op met uw zorgverzekeraar over de voorwaarden en vergoeding van de ooglidcorrectie.
Veel verzekeraars hebben prijsafspraken gemaakt met klinieken over maximum prijzen en/of kortingen voor hun klanten. Deze afspraken gelden vaak ook als er geen medische noodzaak is of als je niet aanvullend verzekerd bent.
Zo?n korting kan interessant zijn, maar ga altijd na of de korting opweegt tegen de tarieven van goedkopere klinieken. Het vergelijken van kosten van ooglidcorrecties kan eenvoudig via onze?prijslijst ooglidcorrecties.

Premies en ooglidcorrectie vergoedingen op een rij

Heeft het wel zin om aanvullend verzekerd te zijn voor een vergoeding van je ooglidcorrectie?? Dat hangt af? van de maandelijkse premie, mogelijke vergoeding en polisvoorwaarden. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten: voor welke behandelingen u de aanvullende verzekering nog meer afsluiten.?Immers de aanvullende verzekering biedt meer dekking dan alleen de ooglidcorrectie.

Polisvoorwaarden uitgediept

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de ingreep worden hoge eisen gesteld in de polisvoorwaarden. Alleen last hebben van hoofdpijn en vermoeidheid door de hangende oogleden, is niet voldoende voor een vergoeding van een ooglidcorrectie. Veel genoemde polis voorwaarden zijn:

 • Wachttijden van minimaal 24 maanden
  Bij deze voorwaarden dient u minimaal 24 maanden gebruik te maken van de aanvullende verzekering, voordat u toestemming krijgt van de zorgverzekeraar om een ooglidcorrectie te ondergaan.
 • ?Minimaal 1/3 van de pupil moet bedekt zijn.
  U dient hiervoor een duidelijke foto van uw oogleden voor te leggen aan de zorgverzekeraar. Soms worden foto?s afgekeurd door de verzekeraar, omdat mensen niet ontspannen kijken op de foto.
 • ?Maximaal vergoeding ? 500-.
  De zorgverzekering betaalt niet meer dan ?500,- van de rekening. Dit komt er op neer dat u een groot deel zelf moet betalen.

Rekenvoorbeeld: zin en onzin van een aanvullende verzekering

In dit artikel hebben we een?rekenvoorbeeld gemaakt waarbij?het interessant is om een aanvullende verzekering af te sluiten.

VGZ?? naam dekking: Aanvullend Best

Premie:??? 30,14. (jaar premie ? 361,68) (geen wachttijd)

Voorwaarden:

 • vergoed 100% van de kosten tot ? 950,-
 • tenminste 1/3?van uw?pupil is bedekt
 • vooraf toestemming

Conclusie
Voor een ooglidcorrectie vergoeding is VGZ?een van de goedkoopste verzekeringen.
Als je voldoet aan de voorwaarden bespaar je al snel grote bedragen.

Conclusie zorgverzekering en vergoeding ooglidcorrectie:

Het rekenvoorbeeld maakt duidelijk dat het loont om elk jaar ?weer kritisch na te gaan welke ingrepen/behandelingen zijn te verwachten en hierop uw?zorgverzekering af te stemmen. Als u?voldoet aan alle voorwaarden van de verzekeraar is het lonend om aanvullend verzekerd te zijn. In alle andere gevallen kunt u de premie beter opsparen en de ooglidcorrectie zelf te betalen. Acute zorg wordt immers altijd vanuit de basisverzekering gedekt, u?loopt dus relatief weinig risico.

De beste zorgverzekeraars (voor vergoeding van je ooglidcorrectie)

Wat zijn de beste aanvullende zorgverzekeringen voor een ooglidcorrectie?
Op??Independer?en op?Geld.nl?kunt u zelf een overzicht vinden?van premies, vergoedingen en voorwaarden per aanvullende verzekering.
Uit dit premieoverzicht blijkt dat de premies van de aanvullende zorgverzekeringen (met een vergoeding voor ooglidcorrecties) schommelen tussen ?8,04 tot en met ?97,-?per maand.

Aanvullende verzekering voor een vergoeding

Enkele zorgverzekeraars hebben een aanvullende verzekering waarbij het mogelijk is om een vergoeding te krijgen voor een bovenooglidcorrectie. Let hierbij goed op wat u precies vergoed krijgt en hoeveel u hiervoor maandelijks extra betaalt. Het kan namelijk zijn dat u soms meer betaalt, dan wat u vergoed krijgt van de zorgverzekeraar. Als u teveel betaalt voor een vergoeding, kunt u beter de ooglidcorrectie zelf betalen. Ook bij?een aanvullende verzekering zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen. Tijdens een eerste consult kunt u met de chirurg bespreken of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor een ooglidcorrectie.

Vergoeding ooglidcorrectie VGZ

U kunt een vergoeding voor een ooglidcorrectie krijgen als u een VGZ verzekering met aanvullend: Best?of Vitaal Uitgebreid heeft. Als u voor een Best?Pakket kiest, betaalt u het minste voor uw aanvullende pakket. Er is dan een medische noodzaak nodig voor een vergoeding ooglidcorrectie. U krijgt maximaal?? 950,- en de rest van de behandeling dient u zelf bij te betalen. De eisen voor een medische noodzaak kunt u online teruglezen in de voorwaarden van VGZ.

Vergoeding ooglidcorrectie Univ?

Univ??heeft net als andere zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen waarbij u een vergoeding voor een ooglidcorrectie kunt krijgen. Bij een aanvullende verzekering van Univ? krijgt u tot maximaal ? 950,- vergoedt als er een medische noodzaak aanwezig is. Bij alle aanvullende verzekeringen bij Univ??is het verplicht om eerst een aanvraag in te dienen. Aan de hand hiervan?wordt er beoordeeld of er in uw geval?een medische noodzaak is. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u een behandeling ondergaan waarbij u een vergoeding krijgt.

Vergoeding ooglidcorrectie IZA

Als u aanvullend verzekerd bent bij de collectieve zorgverzekering IZA, kunt u tot ? 1.500,- vergoed krijgen voor een behandeling. U kunt dus de hele behandeling vergoed krijgen. De premies van de aanvullende verzekeringen van IZA vari?ren tussen ? 12,75 en ? 73,25 per maand. Om een vergoeding te krijgen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts en toestemming van de IZA.

Vergoeding ooglidcorrectie IZZ

Ook de collectieve zorgverzekering van de zorg heeft aanvullende pakketten waarbij u een vergoeding kunt krijgen voor een ooglidcorrectie. Als u het Zorg voor de Zorg + Extra 2 of Zorg voor de Zorg + Extra 3 pakket heeft, krijgt u de gehele behandeling vergoed als deze wordt uitgevoerd bij een gecontracteerde zorgaanbieder. De premies van deze pakketten zijn respectievelijk ? 53,- en ? 97,- per maand. Ook bij IZZ moet er een medische indicatie zijn en heeft u eerst toestemming nodig.

Vergoeding ooglidcorrectie bij medische noodzaak.

Enkele?zorgverzekeraars geven met een aanvullend pakket dus een vergoeding voor ooglidcorrectie. Hierbij dient er altijd een medische noodzaak te zijn. Er wordt vaak geen vergoeding gegeven als u er gewoon frisser uit wilt zien. Maar wanneer is uw ooglidcorrectie een medische noodzaak? Een ooglidcorrectie wordt een medische noodzaak als u objectieve klachten gaat krijgen. Deze klachten dienen te worden vastgesteld door een arts. Een arts dient u vervolgens door te sturen naar een plastisch chirurg.

Welke klachten horen bij een medische noodzaak?

U krijgt meestal een vergoeding voor een ooglidcorrectie vanuit een aanvullende verzekering als uw oogleden voor 1/3 uw pupil bedekken (bij een vergoeding vanuit het basispakket moet dat voor 1/2 zijn). Als u hier last van krijgt, wordt uw zicht aanzienlijk minder, waardoor er een medische noodzaak ontstaat. Het is ook mogelijk dat u andere klachten krijgt, waardoor uw behandeling een medische noodzaak wordt. Zo kunt u last krijgen van hoofdpijnklachten doordat u uw?ogen geforceerd moet openhouden. Daarnaast kan uw bovenooglid vastplakken, waarop een ooglidcorrectie uitkomst kan bieden. De meeste klachten ontstaan bij een hangend bovenooglid. Daarom wordt?alleen een ooglidcorrectie van?uw bovenooglid vergoed.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen naar vergoeding van ooglidcorrecties door uw zorgverzekeraar?? Hieronder of in ons?forum?kunt u uw reactie of vragen kwijt.

REDACTIE KEUZE BESTE KLINIEKEN

1. Ooglid.nl
Lees onze review van deze kliniek

2. Kliniek Veldhoven
Lees onze review van deze kliniek

3. Polikliniek Blaak

MEEST RECENTE BERICHTEN